VI#01 Fund

VI#01 Fund hay Value Investing #01 là Quỹ được quản lí theo phương pháp bị động, chỉ mua và nắm giữ Buy and Hold theo trường phái đầu tư giá trị của Warren Buffett. VI#01 dựa trên thành quả của nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy Value Investing qua khoá học Ultimate Investor được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về tính nguyên bản của phương pháp đầu tư giá trị mà cha đẻ của nó là Benjamin Graham tác giả của Kinh thánh đầu tư là Security Analysis và Nhà đầu tư thông minh Intelligent Investor. Tham khảo khoá học tại

http://alanfundassociates.com/value-investing/

VI#01 với mô hình định giá cổ phiếu và cả bất động sản đã được thử nghiệm thành công trong 05 năm đã cho thấy tính hợp lí và hiệu quả của nó theo nguyên tắc #01 Không để mất tiền, lợi nhuận thoả đáng trung bình 15%-30%/năm.

Khác với chiến lược chủ động của T alpha, VI#01 quản lí theo triết lí nguyên bản của đầu tư giá trị, mua và nắm giữ các doanh nghiệp hàng đầu với mức giá hợp lí, thấp hơn giá trị nội tại Intrinsic Value, nắm giữ trong thời gian dài 5-10 năm hoặc lâu hơn.

Những ưu điểm của VI#01

  1. Chỉ mua và nắm giữ doanh nghiệp hàng đầu dài hạn, không mua bán nhiều.
  2. Mua và nắm giữ doanh nghiệp hàng đầu, có lợi thế cạnh tranh bền vững với giá thấp hơn giá trị nội tại và có biên an toàn. VI#01 sở hữu mô hình định giá hiệu quả, có kiểm chứng qua thực tế trải qua nhiều điều kiện lên xuống của thị trường.
  3. Đa dạng hoá cả thị trường trong nước và quốc tế.
  4. Lợi nhuận thoả đáng 15%-30%/năm tận dụng sức mạnh lãi kép.
  5. Rủi ro tối thiểu thậm chí bằng 0.

Tuy nhiên VI#01 cũng không dành cho mọi nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần thoả mãn điều kiện về Networth, am hiểu về đầu tư giá trị, ưu tiên các NĐT trải qua khoá huấn luyện Ultimate Investor.

Link đăng kí nhận thông tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZysT1EOivEe0bGecEG8i1f1rqjOG3FP1NiLMGQldWt2vkCg/viewform