Value Investing

Value Investing hay trường phái đầu tư giá trị với tác phẩm kinh điển Nhà đầu tư thông minh Intelligent Investor hay cuốn Phân tích chứng khoán Security Analysis của Benjamin Graham & David L.Dood, sau này phát triển bởi nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett.

Trường phái này định nghĩa khái niệm đầu tư là một hoạt động thông qua sự phân tích kĩ càng, hứa hẹn sự an toàn về vốn và mang lại mức sinh lời thoả đáng chứ không phải là phi thường. Các hoạt động không thoả mãn các điều kiện trên gọi là đầu cơ.
Value Investing tập trung vào Giá Trị chứ không phải giá cả nhảy múa trên bảng điện tử. Chiến lược đầu tư là Buy and hold mua và nắm giữ những cổ phiếu dưới giá trị thực trong thời gian dài.

Trường phái này cũng không quan tâm đến việc dự báo Forecasting thị trường trong tương lai. Hay nói một cách khác họ lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp Bottom up, mua với giá cả thấp hơn giá trị thực và giữ chúng trong thời gian dài.

Dù những tác phẩm kinh điển này đã xuất bản cách đây hàng chục năm nhưng giá trị của nó gần như là vô giá cho tận đến ngày nay dù thị trường tài chính đã phát triển và tiến hoá không ngừng.

ULTIMATE TRADER/INVESTOR là chương trình chuyên sâu dành cho các nhà đầu tư yêu thích đầu tư giá trị  Value Investing

Topic 1: Cách đọc báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo dòng tiền. Phân tích các chỉ số tài chính căn bản của công ty.

Topic 2: Cách xác định các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả theo Warren Buffett.

Topic 3: Cách xác định các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững dưới góc nhìn báo cáo tài chính.

Topic 4: Đầu tư giá trị Value Investing. Mô hình định giá trị nội tại Intrinsic Value của cổ phiếu và các tài sản có dòng tiền như bất động sản. Thấu hiểu về các triết lý nền tảng đầu tư giá trị của Warren Buffett, hiểu về biên an toàn Margin of safety, nguyên lí biết lời trước khi mua. Làm thế nào để nhận ra cơ hội đầu tư giá trị 1 đồng mà bạn chỉ phải trả giá 50 xu?

Topic 5: Phân tích liên thị trường Intermarket Analysis Bonds- Equities- FX- Commodities & Property, chu kì nền kinh tế Business cycles chuyên sâu, nghiên cứu phân tích template của Ray Dalio quỹ Hedge fund Bridgewater.

Topic 6: Template phân tích công ty trước khi mua. Đặt tất cả các yếu tố trong một Template. Các nguyên lý đầu tư giá trị đúc kết của Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham…

Topic 7: Thấu hiểu tâm lý trong đầu tư. Vì sao các phản ứng bản năng thông thường của con người lại dẫn đến thất bại trong đầu tư? Ứng dụng Thiền vào trong phân tích & đầu tư.

Thật may mắn, đúng như Warren Buffett đã nói nó chỉ yêu cầu bạn biết 4 phép tính + – x : và biết nhẩm tính %. Nó không yêu cầu bạn có kiến thức tài chính phức tạp như mô hình định giá tài sản vốn CAPM, các khái niệm alpha, beta hay đo lường rủi ro sigma, đẹp về mặt Toán học nhưng không có ý nghĩa trong đầu tư giá trị.

Link đăng kí nhận thông tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9JKWS7gEiWEL-h4PZoepyKJsqz9FvnztGquYfoWJBqBcXmw/viewform

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Nguyễn Thanh Gia, Kỹ sư cơ khí, Japan

“Phần tâm đắc nhất của tôi là phân tích chu kì nền kinh tế và cách nhận biết các dấu hiệu của cuộc khủng hoảng sắp tới”

Đặng Hữu Phước

“Phần tôi thích nhất trong khoá học là Tâm lý trong đầu tư . Nó giúp tôi nhìn nhận được những cái sai lầm của mình trước đây”

Nguyễn Thị Huyền, Hà Nội
“Phần tôi tâm đắc nhất là mô hình định giá trị nội tại Intrinsic Value cho cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác. Tôi đã thấy được sự hợp lí và logic của nó. Tôi sẽ áp dụng nó vào công việc đầu tư của mình”