Treasury Management

Dù có nhận thức được hay không, bản thân các start up, các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ SMEs đến lớn như các tập đoàn đều liên quan đến nghiệp vụ Quản trị Vốn Treasury. Đối với các công ty, tập đoàn lớn, các ngân hàng, định chế tài chính… thì Phòng Treasury được coi như là trái tim của toàn bộ hệ thống, nơi điều phối nguồn vốn, dòng tiền, đảm bảo thanh khoản, điều hành vốn lưu động, tối ưu hoá hiệu quả nguồn vốn, đầu tư vốn thặng dư và quản lí rủi ro Risk Management.

Dù quy mô, cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp đơn giản, hay phức tạp. Nghiệp vụ quản lí Nguồn vốn Treasury đều bắt đầu bằng việc trả lời 03 câu hỏi sau ở cấp độ chiến lược.

-Thứ nhất, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là như thế nào trong tương lai, đầu tư vào đâu?

-Thứ hai, để triển khai kế hoạch kinh doanh, dự án đó thì Nguồn vốn Funding từ đâu như dùng vốn tự có, vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu Bonds, cổ phiếu? Cách thức tiến hành?

– Thứ ba, tổ chức đó quản lí rủi ro trên những lựa chọn đó như thế nào?

Không am hiểu nghiệp vụ quản trị vốn, dòng tiền là nguyên nhân của hầu hết các thất bại dù là Start up cho đến các doanh nghiệp dù lớn. Những ý tưởng kinh doanh hay, những dự án với tương lai sáng lạn đều không có ý nghĩa gì nếu không làm chủ nghiệp vụ quản trị vốn ngay từ đầu, thậm chí nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh cái chết bắt đầu khi huy động được nhiều vốn. Huy động được vốn chỉ là một vế của phương trình, quản lí và sử dụng vốn như thế nào mới là phần quan trọng phía sau đó.

Đứng trước vấn đề đó, ALF hợp tác với các chuyên gia Expert hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị vốn có chứng chỉ quốc tế CFA, CPA, ACI, CMT… hiện đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Phòng Treasury của các ngân hàng, doanh nghiệp, định chế tài chính lớn trong và ngoài nước như ANZ, ACB, VP, Techcombank, PWC, KPMG, Delloite, VNG… nhằm hỗ trợ, tư vấn, đào tạo các doanh nghiệp Nghiệp vụ quản trị vốn hiệu quả. Các kiến thức bao gồm:

1. Tổng quan về Treasury quản trị vốn doanh nghiệp

2. Làm chủ báo cáo tài chính doanh nghiệp, các chỉ số tài chính doanh nghiệp.

3. Phân tích tính hiệu quả một dự án

4. Quản trị dòng tiền và thanh khoản Cash and Liquidity Management.

5. Các mô hình dự báo dòng tiền Cashflows Modelling

6. Quản trị Vốn lưu động Working Capital Management

7. Tổ chức Set up Phòng Treasury Front Office/ Middle/ Back Office

8. Quản trị rủi ro tuỳ cấu trúc vốn doanh nghiệp, đơn giản đến phức tạp như liên quan đến Interest rate risk, FX Rate risk, Commodities risk, inflation risk…

9. Chia sẻ thực tế từ các chuyên gia Treasury trong và ngoài nước.

Link đăng kí nhận thông tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMxnmPnQoo1vJZ9LD1ELT9hUisCZSVniFeQDaI_EMPHFXFPw/viewform