SMART TRADER TALK

SMART TRADER TALK HCM SMART TRADER TALK HA NOI HẢI PHÒNG SMART TRADER TALK là chương trình mang dấu ấn duy nhất của ALF, nơi chia sẻ các kinh nghiệm Trading, đầu tư trên lĩnh vực chứng khoán, phái sinh, chỉ số, hàng hoá, bất động sản… Slogan của Câu lạc bộ là THỰC HỌC- … Continue reading SMART TRADER TALK