SMART TRADER TALK

SMART TRADER TALK HCM

SMART TRADER TALK HA NOI

HẢI PHÒNG

SMART TRADER TALK là chương trình mang dấu ấn duy nhất của ALF, nơi chia sẻ các kinh nghiệm Trading, đầu tư trên lĩnh vực chứng khoán, phái sinh, chỉ số, hàng hoá, bất động sản…

Slogan của Câu lạc bộ là THỰC HỌC- THỰC CHIẾN- THỰC LÀM. Các kiến thức trao đổi cần quy chuẩn bài bản từ các chương trình chuẩn như CFA, CMT, các quyển sách nổi tiếng như Trading for a living Giao dịch để kiếm sống của Alexander Elder và Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham cùng các kinh nghiệm thực tế của Traders, nhà đầu tư trên cơ sở tư duy mở, trao đổi học hỏi kinh nghiệm. CLB không dành cho các thành viên chào mời huy động vốn, đa cấp, ICO, lending…

Các chủ đề SMART TRADER TALK rộng và bao quát

  1. Làm chủ nghệ thuật Trading lướt sóng: Nơi giới thiệu về Hệ thống giao dịch Trading system và các yếu tố cấu thành Trading system để giao dịch trên thị trường chứng khoán, phái sinh, hàng hoá & chỉ số, crypto, bất động sản…
  2. Value Investing: Đầu tư giá trị, giới thiệu về nghệ thuật định giá Intrinsic Value, biên an toàn Margin of safety.
  3. Làm chủ cách đọc báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
  4. Nghệ thuật quản lí danh mục đầu tư Portfolio Management
  5. Bất động sản và chu kì nền kinh tế: Nơi các nhà đầu tư thảo luận về chu kì kinh tế cũng như bất động sản, các kinh nghiệm thực tế…

SMART TRADER được định vị dành cho

1. Các nhà đầu tư muốn nghiêm túc học và đào luyện kiến thức phân tích thị trường bài bản, chuyên nghiệp. Tiếp cận rộng Global Markets, đào sâu.

2. Làm chủ nguồn thu nhập thứ hai.

3. Cung cấp kiến thức, tư vấn quy chuẩn, bài bản, authentic về Trading và Value Investing.

Những LỢI ÍCH khi nhà đầu tư đào tạo qua SMART TRADER

1. Học kiến thức phân tích chuẩn quốc tế với giá hợp lí. Bạn không cần phải bỏ ra hàng ngàn Usd để tham dự các khoá quốc tế.

2. Tiết kiệm chi phí và thời gian vì các kiến thức trong chương trình được đào tạo và chia sẻ từ Trader, Portfolio Manager thực làm trong ngân hàng, các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước. Với nỗ lực đúng đắn bạn có thể rút ngắn quãng thời gian 10 năm kinh nghiệm xuống thành khoảng 3-6 tháng để làm chủ Trading. Từ kinh nghiệm đào tạo thực tế, chúng tôi cho rằng bạn không nên nóng vội rút ngắn hơn.

3. Làm chủ kiến thức trung thực, authentic, tránh những cạm bẫy lừa đảo đa cấp bên ngoài. Kết thúc chương trình học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá và coaching online & offline.

4. Có tầm nhìn, cách suy nghĩ như một Trader, nhà đầu tư bài bản và chuyên nghiệp.

Những LỢI ĐIỂM của SMART TRADER

1. Tiếp cận Liên thị trường cổ phiếu, phái sinh, hàng hoá, bất động sản… Học rộng và đào sâu vào một, vài lớp thị trường cụ thể.

2. Trader ngân hàng thực tế dạy cầm tay chỉ việc, chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của việc nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể thắng thị trường nếu không có kiến thức, phương pháp đúng đắn.

3. Sở hữu hệ thống nổi tiếng TSS của trường phái Turtle Trading, nơi tạo ra lợi nhuận ổn định hàng năm trên 20% với rủi ro thấp.

4. Đào luyện làm chủ cả hai lĩnh vực Trading và Đầu tư giá trị Value Investing. Làm chủ các mô hình định giá Intrinsic Value cho cổ phiếu và bất động sản, mô hình được nhóm thiết kế và thử nghiệm thành công thực tế trên thị trường. Những mô hình này bạn không thể tìm ở nơi khác, hoặc Google.

Các NĐT đã có kinh nghiệm muốn tiếp cận Turtle Trading và Value Investing sẽ được chúng tôi phỏng vấn, tư vấn trực tiếp.

Đăng kí SMART TRADER TALK  miễn phí tại

1.HA NOI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1x_bSAkaQ25IgwHCLuVe5jlP2uh845EKf1ogaJVgvr5GK_w/viewform

2.HO CHI MINH

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5CWCEqV09aA54WmpxovUv4135likvdJTWU-2FBA6A6DoatQ/viewform

3.HẢI PHÒNG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsiLo6D-XpBDi90Nme6I8bXC3al2Lw7sf4qDRJos9jWQy8dw/viewform

4. ĐÀ NẴNG

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdprkwr4hR4SWvJFQbyovWE_ydoddbtZYulq5tX356BfLvwfQ/viewform