Inverted Yield Curve Video

Bài viết trước đã trình bày khá kĩ cho các độc giả về Inverted Yield Curve, video dưới đây sẽ làm rõ hơn giúp các bạn hiểu một cách trực quan

Subcribe channel

Các bạn có thể tham gia cộng đồng SMART TRADER để trao đổi các kiến thức hữu ích

https://www.facebook.com/groups/464640597385303/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *