Phương pháp lựa chọn tài sản với cam kết trả lãi cố định

Trong Security Analysis, Graham đã nói đến 04 tiêu chí khi lựa chọn tài sản với cam kết lãi suất cố định ví dụ như Bonds. Tuy nhiên, những luận điểm quan trọng này có thể áp dụng cho các tài sản khác trong đó có cam kết về dòng tiền trong tương lai.

1. Sự an toàn về vốn không đo lường bởi khoản thế chấp Specific Lien hoặc các quyền bảo đảm khác mà là ở khả năng của bên mượn vốn Issuer thực thi các nghĩa vụ trả nợ theo cam kết.

2. Khả năng thực thi nghĩa vụ này phải được đo lường dưới điều kiện tệ nhất chứ không phải lúc thịnh vượng nhất.

3. Sự an toàn về vốn không thể bồi hoàn bởi cam kết lãi suất cao High coupon rate.

4. Việc lựa chọn tài sản có thu nhập cố định nên được lựa chọn theo cách loại trừ (nói không chứ không phải nói có).

Một số áp dụng trong thực tế:
1. Đối với người cho vay vốn cần stress test bên vay vốn bởi khả năng trả nợ, credit score trong quá khứ chứ không phải dựa trên đống tài sản bảo đảm của bên vay.

2. Cần stress test khả năng trả nợ này trong điều kiện kinh tế khó khăn nhất chứ không phải lúc thịnh vượng nhất.

3. Phương pháp tránh các bẫy MLM, đa cấp Coins hoặc các hình thức huy động vốn lãi suất cao tương tự:
+ Luôn ghi nhớ khả năng mất vốn quan trọng đầu tiên. Có khả năng mất vốn ko?
+ Lãi suất cao đến đâu không bao giờ bồi hoàn được khả năng mất vốn.

Lấy ví dụ trường hợp BCC Bitconnect sụp đổ, để mua BCC nhà đầu tư phải mua BTC sau đó convert sang BCC sau đó Lending BCC nhằm hưởng lãi cao. Như vậy rủi ro về vốn nằm ở tỷ gía BTC/VND và BTC/BCC. Nhà đầu tư dính đến rủi ro tỷ giá 02 lần, một lần quy đổi sang BTC và lần nữa sang BCC. Vấn đề sẽ nảy sinh khi cả BTC và BCC sụt giảm và thực tế đã minh chứng đúng như vậy, Phần cam kết lãi suất cao qua Lending không bao giờ bồi hoàn được rủi ro tỷ giá và rủi ro mất vốn (trong trường hợp ko rút vốn về được).

Bài phân tích trên đây tuy chỉ tập trung vào BCC nhưng có thể áp dụng cho mọi hình thức đa cấp cam kết lãi suất cao khác giúp nhà đầu tư biết cách nhận diện và phòng tránh.

Biểu đồ Bitconnect, giá sụp đổ từ gần 400 USD về gần 0, một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất gần đây

Leave a Comment