Mở đầu về khái niệm đầu tư giá trị

Khái niệm về đầu tư giá trị của Benjamin Graham Intelligent Investor
“Đầu tư là một hoạt động mà thông qua sự phân tích kĩ càng, hứa hẹn sự an toàn về vốn và mang lại mức sinh lời thoả đáng”. Các hoạt động không thoả mãn 3 điều kiện trên gọi là đầu cơ.
03 đặc điểm của đầu tư:
– Phân tích kĩ càng
– Nghĩ đến an toàn vốn trước
– Mức sinh lời thoả đáng chứ không phải là phi thường.

Như vậy định nghĩa về đầu tư của Graham không thể rõ ràng hơn. Nhà đầu tư giá trị thực sự luôn quan tâm đến an toàn về vốn trước chứ không phải là lợi nhuận cao. Mức sinh lợi trung bình của Warrren Buffett cũng chỉ vào khoảng 20-25% mỗi năm. Mức sinh lợi đều đặn trong khoảng thời gian dài như vậy đã làm nên nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới.

Trong bài viết sau chúng ta sẽ nghiên cứu sự khác nhau giữa đầu tư và đầu cơ. Nhận biết được sự khác nhau này rất quan trọng để hiểu vị thế chúng ta trên thị trường.

 

 

 

Leave a Comment