Team

 1. Cố vấn
  Hồ Thị Thế Vân CFA Holder
  Former Head of strutured products ANZ
  Head of Wealth ACB
 2. Giảng Viên
  Vũ Duy Thắng CFA 1+ CMT, ACI holder, trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn, quản lí danh mục.
  Former Trader
  Profile chi tiết
  https://drive.google.com/file/d/12yi2XcwdhLs9y4sdjpGAsDIB8iLlYzaQ/view?usp=sharing
 3. Team lập trình và coding cho các sản phẩm
  + System BB Swing Trader
  + Models định giá Intrinsic Value cho stocks và bất động sản, các tài sản tài chính khác.
  + Model quản lí danh mục đầu tư Portfolio Management.
  + Model dự báo khủng hoảng kinh tế .

+ Model dự báo Cashflows dòng tiền