Giới thiệu

Trong bối cảnh thị trường trong nước triển khai các sản phẩm phái sinh Derivatives, hội nhập vào kinh tế, thị trường toàn cầu, việc các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến việc quản lí nguồn vốn, kinh doanh và đầu tư ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tiếp cận kiến thức quy chuẩn bài bản, trung thực, nguyên bản vẫn tiếp tục là vấn đề khó với nhà đầu tư khi thị trường tràn ngập thông tin. Điều này dẫn đến việc nhà đầu tư không phân biệt được sự khác nhau giữa Trading đầu cơ lướt lát và Investing đầu tư dẫn đến thua lỗ và thiệt hại, thậm chí phá sản. Đối với các doanh nghiệp, các Start-up là bài toán quản trị dòng tiền Cashflows đảm bảo thanh khoản, quản trị nguồn vốn hiệu quả Treasury Management.

Với Slogan Bring true value knowledge và For, not from (vì khách hàng, không phải từ khách hàng), sứ mệnh của Alanfund Associtates ALF là cung cấp kiến thức bài bản, chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế trên các mảng:

  • Làm chủ các kiến thức tài chính căn bản như PV, FV, lãi suất kép, NPV, đánh giá dự án, làm chủ báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp.
  • Làm chủ nghệ thuật Trading lướt sóng
  • Làm chủ tri thức Value Investing đầu tư giá trị
  • Quản trị nguồn vốn hiệu quả Treasury Management của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến xuất nhập hàng hoá thế giới như nông sản, năng lượng…

Với sứ mệnh đó, ALF triển khai các mảng kinh doanh trên các lĩnh vực sau:

  1. Đào tạo Trading Mastery of trading
  2. Đào tạo Value Investing các tri thức về đầu tư giá trị bao gồm làm chủ báo cáo tài chính, định giá doanh nghiệp.
  3. Quản lí quỹ Hedge Fund, quỹ phòng vệ, không phải quỹ đại chúng.
  4. Nghiên cứu các mô hình định giá doanh nghiệp, bất động sản, mô hình dự báo khủng hoảng, chu kì nền kinh tế dựa trên phân tích liên thị trường Intermarket analysis bao gồm Trái phiếu Bonds, cổ phiếu equities, hàng hoá Commodities và bất động sản… giúp cá nhân, doanh nghiệp đưa ra chính sách hợp lí đối phó với khủng hoảng.
  5. Tư vấn chính sách kinh tế, giúp các doanh nghiệp, các Start-up quản trị vốn và dòng tiền hiệu quả.
  6. Hỗ trợ, đào tạo doanh nghiệp vụ Hedging phòng vệ giá, arbitrage, treasury management quản trị vốn.

 

Các đối tác chính