Inverted Yield Curve Video

Bài viết trước đã trình bày khá kĩ cho các độc giả về Inverted Yield Curve, video dưới đây sẽ làm rõ hơn giúp các bạn hiểu một cách trực quan Subcribe channel Các bạn có thể tham gia cộng đồng SMART TRADER để trao đổi các kiến thức hữu ích https://www.facebook.com/groups/464640597385303/

Hiểu về Inverted yield curve dự báo khủng hoảng

1) Inverted Yield Curve xảy ra khi lợi suất của của Bonds kì hạn ngắn cao hơn lợi suất của Bonds kì hạn dài. Ví dụ như lợi suất của Treasury bills kì hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng cao hơn lợi suất của Trái phiếu kì hạn 10, 30 năm. 2) Inverted Yield Curve hiếm khi xảy ra …