Bất động sản và chu kì kinh tế

Bất động sản và chu kì kinh tế là một chủ đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thị trường bất động sản có mối liên hệ chặt chẽ với các thị trường khác như trái phiếu, cổ phiếu, hàng hoá, lãi suất…
Và cũng giống như các thị trường khác, thị trường bất động sản cũng có tính chu kì. Trong một thị trường giá lên, mọi người dễ rơi vào ảo tưởng rằng giá sẽ lên mãi. Bất động sản là một loại tài sản đặc biệt, nó là tài sản vật lí có thể sờ nắm được và nó có giá trị nội tại Intrinsic Value. Khi giá cả thị trường đi quá xa giá trị nội tại này, thị trường đạt đỉnh và điều chỉnh về giá trị đó. Đó là quy luật.

ALF dựa trên mô hình phân tích Liên thị trường Intermarkets Analysis, chu kì nền kinh tế Business Cycles xác định mối quan hệ tương quan Correlations giữa thị trường trái phiếu, cổ phiếu, hàng hoá và bất động sản…nhằm xác định tính chu kì bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Ngoài ra với mô hình định giá Intrinsic Value bất động sản được giảng dạy tại khoá Value Investing

http://alanfundassociates.com/value-investing/

Team ALF sẽ xác định được độ chênh giữa giá trị nội tại và giá thi trường, từ đó xác định được thị trường đang ở mức quá giá trị thực hay chưa.

Các tư liệu nghiên cứu của ALF được dựa trên các nguồn đáng tin cậy như:

  1. Báo cáo World Bank
  2. Fed Economic data bao gồm Mortgage rate, inflation, bond yields…
  3. Báo cáo của các quỹ đầu tư BĐS như Reits.
  4. Các báo cáo của CBRE, Savills…

Để nhận các thông tin tư vấn cập nhật từ ALF về bất động sản, nhà đầu tư có thể đăng kí tại

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLo6WEZMGQCKR2is6lGk90hx-MUS8WhrVsbMzyN0STn15p1w/viewform