Alan Foundation

Alan Foundation khới điểm từ 2014 bằng việc tham gia Giving Pledge cam kết cho đi, nhằm giúp đỡ các hoạt động từ thiện như hỗ trợ kinh phí cho suất ăn miễn phí, xây dựng các công trình công cộng 100% phi lợi nhuận như cầu, trường học, tài trợ cho các quỹ khuyến học, tủ sách… như

  1. Quỹ cơm có thịt
  2. Hơi ấm Sài Gòn
  3. Bếp tình thương
  4. Các dự án của Nhất Tâm…